Reminiscentie & geheugen

Reminiscentie staat meer en meer in de kijker. Het slaat op het gebruik maken van herinneringen in het lange termijn geheugen. Dus vooral nuttig voor therapeuten die werken met personen met een vorm van dementering.
Geheugentraining kan gebruikt worden bij een hele reeks aandoeningen waarbij de inprenting en de concentratie gestimuleerd wordt. Uiteraard ook bij Alzheimer, maar ook CVA, ontwikkelingsstoornissen e.a.
Naast de klassieke memory's zijn de associatiememory's interessant. Hier gaat men niet op zoek naar de identieke afbeeldingen, maar naar geassocieerde. Zo zal een sinaasappel corresponderen met een oranje gekleurd kaartje, een geel met een banaan.