Bordranden

Een bordrand is vooral nuttig voor personen die het gebruik van 1 hand missen of moeilijk bimanueel kunnen handelen.
Voor het aanbrengen en verwijderen van de bordrand is wel vaak hulp van derden nodig.
Een alternatief is een aangepast bord met ingebouwde rand en hellende bodem, bv. een asymmetrisch bord. Zie onder "aangepaste borden".